Služby

Firma zajišťuje komplexní služby v oblasti zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí v souladu se všemi legislativními požadavky a s ohledem na dlouholetou zkušenost ve všech průmyslových odvětvích svými vysoce kvalifikovanými a certifikovanými pracovníky. Hlavní oblasti naší činnosti jsou:

Zdvihací zařízení

 • revizní zkoušky, revize, inspekce, prohlídky včetně elektro
  • zdvihadla a pojízdná zdvihadla, včetně nosných konstrukcí
  • jeřáby, včetně nosných konstrukcí
  • regálové zakladače, pracovní plošiny, výtahy
  • prostředky pro vázání a manipulaci s břemeny
  • mechanizmy charakteru jeřábu a systému pro dopravu osob
  • zvedáky vozidel, zařízení pro manipulace s kontejnery
  • motoricky ovládané vratové systémy, pojízdné výsuvné žebříky
 • zajištění servisní činnosti specialisty v oboru
 • certifikovaný technik znalec zdvihacích zařízení
 • odborný zástupce a garant

Školení

 • jeřábníků a vazačů
 • ostatní obsluhy na výše jmenovaná zařízení
 • práce ve výškách a v oblasti BOZP
 • opakovací i základní školení
 • osob zodpovědných za provoz, apod.
 • pořádání seminářů o problematice zdvihacích zařízení

Ocelové konstrukce

 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí
 • posouzení technického stavu, geometrické zaměření
 • statické výpočty a zpracování projekčních dokumentací

Technické poradenství

 • komplexní služby v oblasti zdvihacích zařízení, vázacích prostředků a ocelových konstrukcí
 • systémy bezpečné práce, zpracování a aktualizace
 • zpracování legislativních dokumentů a provozní dokumentace
 • zpracování posudků, návodů a technologických pracovních postupů
 • zvláštní posouzení zdvihacích zařízení, ocelových konstrukcí
 • provádění poradenství při výběru nových i vyřazení nevyhovujících zařízení, apod.

BOZP a prevence rizik

 • zajištění úkolu v prevenci rizik na pracovištích
 • provádění analýzy rizik a navržení opatření k jejich eliminaci
 • zpracování bezpečnostních a náhradních opatření