Revize a servis

Provádíme revize vázacích prostředků, zdvihacích zařízení, jednoleté a tříleté prohlídky, kontrolu svárů magnetickou defektoskopii (NDT, nedestruktivní zkoušení, detekce povrchových vad).

Jednou z nejnutnějších podmínek pro bezpečné a správné používání vázacích a manipulačních prostředků je jejich pravidelná kontrola stavu.

U těchto prostředků při běžné manipulaci dochází k opotřebování nebo dokonce k poškození jejich jednotlivých komponentů. V tomto případě tyto prostředky přestávají plnit svou funkci a stávají se nebezpečnými jak pro osoby, tak i majetek a v mnoha případech dochází při používání vadných vázacích a manipulačních prostředků k tragickým smrtelným úrazům a značným hmotným škodám.

Těmto případům se dá předejít pravidelnými kontrolami technického stavu těchto prostředků formou revizních prohlídek stanovenými normami nebo návody výrobců těchto prostředků.

Nabízíme provedení těchto služeb

  • jednoleté revizní prohlídky
  • tříleté revizní prohlídky včetně magnetické defektoskopie pro zjištění trhlin
  • ke všem revidovaným prostředkúm Vám zhotovíme kompletní dokumentaci (evidenční karty a revizní protokoly) v souladu s platnými normami
  • Zkoušky břemenových magnetů, zvedacích svěrek, revize, opravy
    • nabízíme Vám provedení zkoušek břemenových magnetů a zvedacích svěrek, včetně odtrhových zkoušek do nosnosti 3000 kg