Hydraulika

Hydraulické panenky se vyznačují vysokou výkonností, kvalitou a životností. Toho jsme docílili nejen konstrukčními a technologickými inovacemi ale i výběrem vysokojakostních materiálů a jejich speciální úpravou, jako např. povrchové tvrzení. Při vývoji hydraulických řešení uplatňujeme metody počítačového modelování a simulace namáhání, čímž jsme snížili výšku i hmotnost válců a čerpadel. Hydraulické nástroje a systémy nacházejí uplatnění v různých odvětvích průmyslu jako je strojírenství, konstrukce, doprava, energetika a těžební průmysl, stavba mostů, železnic a lodí. Využívají se při posunování břemen, při rozpínání, měření sil a jako součást lisovacích zařízení. S nářadím KGF se Vám bude pracovat rychle, snadno a bezpečně i ve stísněných podmínkách. Vzhledem k efektivitě a uživatelskému komfortu našich nástrojů zvýšíte i produktivitu, čímž šetříte čas a náklady.