Jeřábové váhy

Digitální jeřábové váhy jsou určeny pro vážení materiálů, surovin a různých předmětů, které jsou zavěšeny na jeřábu nebo jiném závěsném zařízení. Podle použití lze jeřábové váhy rozdělit do dvou skupin:

  • Technologické jeřábové váhy lze používat pouze pro kontrolní vážení jako provozní měřidla a nelze je používat k vážení souvisejícím s platebním stykem. Tyto váhy jsou kalibrovány akreditovanou laboratoří s vystavením kalibračního protokolu, který je vyžadován především ve firmách, kde je zaveden systém řízení jakosti ISO.
  • Obchodní jeřábové váhy neboli váhy s možností ověření pro obchodní styk jsou certifikovány dle zákona o metrologii a podléhají pravidlenému ověření (cejchování) v periodě 24 měsíců. Váhy je možné používat v přímém platebním styku a stanovovat cenu na základě naměřeného hmotnostního údaje.