Lanové ocelové vazáky

Lanové ocelové vazáky

Tabulka nosností ocelových vázacích lan konečných při vázání přímým závěsem

Platí pro ocelová lana s nalisovanými objímkami i ručně zaplétaná, hodnoty jsou uvedeny v kg.

jednopramenný dva jednopramenné, dvoupramenný třípramenný, čtyřpramenný
Počet nosných průřezů 1 2 3
Úhel sklonu alfa--0-1414-9090-1200-1414-9090-120
Úhel odklonu beta--0-77-4545-600-77-4545-60
Koeficient nosnosti1121,4132,11,5
Dráty jmen. pevnosti1570MPa1770MPa1570MPa1570MPa
6,33504007004903501050730520
8500600100070050015001050750
9650700130091065019501350970
1080090016001100800240016501200
11,210001100200014001000300021001500
12,513001400260018001300390027001950
1416001800320022001600480033502400
1621002300420029002100630044003150
1827003100540037502700810056004050
1931003400620043003100930065004650
20340039006800475034001020071005100

Návod

 • Vazák se zhotovuje z ocelových lan nemazaných s nemazanou nekovovou nebo kovovou duší, holých nebo pozinkovaných. Přednostně se k výrobě vazáků používají lana podle ČSN 02 4322 a ČSN 02 4324 s vinutím protisměrným pravým vyrobená z drátů s jmenovitou pevností v tahu 1570 a 1770 MPa.
 • Vazák s nalisovanými objímkami musí odpovídat ČSN 02 4481. Minimální vzdálenost mezi vnitřními okraji objímek musí být desetinásobkem jmenovitého průměru lana. Vázací lana s nalisovanými objímkami nesmějí být používána v prostředí, kde jsou bezprostředně vystavena sálavému teplu nebo dotyku s předměty s povrchovou teplotou větší než 60°C.
 • Vazák se zapletenými oky musí odpovídat ČSN 02 4468. Minimální vzdálenost mezi konci zápletů musí být desetinásobkem jmenovitého průměru lana. Vázací lana se zapletenými oky nesmějí být používána v prostředí, kde jsou bezprostředně vystavena sálavému teplu nebo dotyku s předměty s povrchovou teplotou větší než 200°C.
 • Jednopramenný vazák musí být jedním z typů znázorněných na obrázku. Je-li použito koncového příslušenství, doporučuje se, aby oko bylo vybaveno očnicí.
 • Vícepramenné vazáky se skládají ze dvou, tří nebo čtyř jednopramenných vazáků, které jsou na svých horních koncích spojeny závěsným okem. U čtyřpramenných vazáků musí být každý ze dvou párů pramenů připojen k hlavnímu závěsnému oku přechodným článkem.
 • Jmenovitá délka jednopramenného vazáku /je délka mezi závěsnými body koncovek, ať jsou to měkká oka, očnice, závěsná oka, háky, třmeny či články. Délka se měří bez zátěže. Tolerance délky nesmí přesáhnout větší z hodnot danou / 0,5% požadované délky. U vícepramenných vazáků nesmí rozdíl v délce jednotlivých pramenů přesáhnout větší z hodnot / dvojnásobek průměru lana nebo / 0,5% požadované délky.
 • Vazák je možno použít tehdy, pokud břemeno svým tvarem a tuhostí, jakož i teplota pracovního prostředí umožňuje bezpečné uvázání. Vazáky jsou vhodné pro vázání těžších břemen zaobleného tvaru. Nemají se ohýbat přes hrany s poloměrem zaoblení menším než je 2,5 – násobek průměru lana; v žádném případě však poloměr zaoblení nesmí být menší než je průměr lana. Oka mohou být namáhána pouze tahem. Břemeno se doporučuje zavěšovat nejméně na dvou nosných průřezech lana, aby se zabránilo rozkrucování lana. Vazák má být ve všech svých částech rovnoměrně zatížen; těžiště má být před uvázáním pod osou závěsu.
 • Nosnost vazáku WLL (working load limit) je definována jako maximální hmotnost břemena, kterou je vazák schopen zvednout, spustit nebo udržet zavěšenou; vypočítává se z jmenovité nosnosti lana a součinitele bezpečnosti:
  WLL = (F0 . Ke) / (km . ku)
 • Běžně používané způsoby vázání, nosnosti WLL a nosnosti v závislosti na způsobu vázání a úhlu jejich rozevření jsou uvedeny v tabulkách.
 • Vázání vazáků na smyčku se nedoporučuje z důvodů možnosti rázů při zatahování smyčky a zvýšeného namáhání na otlačení a ohyb; i přesto je přípustné. Je-li vázací lano vybaveno očnicí nebo je takové vázání jednorázové, snižuje se nosnost na 80% hodnoty WLL. V ostatních případech se snižuje nosnost na 50% hodnoty WLL.
 • Při vázání vícepramenných vazáků je nutné přihlédnout k úhlu sklonu (alfa) případně k úhlu odklonu (beta) pramenů. Úhel beta k vertikále nesmí v žádném případě přesáhnout 60°. Úhel alfa mezi protějšími prameny nesmí přesáhnout v žádném případě 120°. Hodnoty koeficientů a WLL tří- a vícepramenných vazáků uvedených dále v tabulkách, jsou správné jen za předpokladu, že zátěž je rovnoměrně rozložena mezi všechny prameny. Pokud není spolehlivě zajištěno rovnoměrné zatížení všech pramenů tří- a vícepramenného vazáku, je nutno považovat pouze dva za nosné.

Příslušenství pro vázání břemenem dodáváme v rozsahu uvedeného přehledu. Podrobné technické údaje a cenové nabídky zašleme na vyžádání obratem. Příslušenství dodáváme jako součást vázacích prostředků nebo samostatně.

Poptat produkt