Navařovací jednokozlíkové body WLP

Poptat produkt

Navařovací jednokozlíkové body WLP

Označení dov. tahová síla** daN (kp)
při úvazu
Nosnost* t
při zvedání
Rozměry v mm Hmotnost cca.
kg
BDGHLRT
WLP-1-8*200015014273855241050,5
WLP-3-8*600035817344857291200,9
WLP-5-8*1000056422436174331541,7
WLP-8-81600086326507293421652,8
WLP-15-8300001586337090106502056

Montážní pokyny

  1. Rovná svařovací plocha musí být vhodná pro zachycení plánovaných sil a musí být zbavena barvy, olejů a mastnot.
  2. Svařování musí být prováděno pouze atestovanými svářeči podle EN 287-1.
  3. Pro svářečské práce platí ustanovení podle DIN EN 25817, příp. DIN 15429.
  4. Pomocí v navařované části umístěného a chráněného pera je zajištěna požadovaná vzduchová mezera pro umístění podkladové vrstvy podloženého svaru.
  5. Svařování – přídavný materiál pro svařování
  6. Ruční obloukové svařování – kořenový svar a koutový svar stejnosměrným proudem podle DIN EN 499 MAG - M drátová elektroda 1,0 podle DIN EN 439 např. 440 E35 G35 22 H15 2 M G3 Si1
  7. Volba místa montáže (přivaření) musí umožňovat bezpečnou obsluhu závěsných bodů.

Důležité upozornění

Nesprávná montáž a použití v rozporu s uvedenými pokyny a platnými normami může vést k úrazům.

Nesmí se svařovat červený tepelně zušlechtěný závěsný třmen.

*WLP-1-5 s perem

Poptat produkt